Hỗ trợ khách hàng

Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị Gia tăng MobiFone - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Địa chỉ: 5/82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 9090(200đ/phút)

Đánh giá dịch vụ

  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình
    thường
  • Chưa
      tốt
  • Rất tệ

Rất tốt
70
Tốt
15
Bình thường
18
Chưa tốt
8
Rất tệ
78

mRadio Fanpage Facebook